Kimber California Guns

Kimber Custom CDP II 45 ACP 1911 Pistol

  • $1,331.00 $1,110.00
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3200018

Kimber Pro CDP II 45 ACP 1911 Pistol with Tritium Night Sights

  • $1,331.00 $1,110.00
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3200055

Kimber Ultra CDP II 45 ACP 1911 Pistol with Night Sights

  • $1,331.00 $1,110.00
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3200057