KIMBER MICRO Magazines

Kimber Micro 9 9mm 7-Round Factory Magazine

  • $24.99
In Stock
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 1200845A

Kimber Micro 380 6-Round Factory Magazine

  • $29.95 $17.99
In Stock
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 1200163A