Kimber Kimber Factory Magazines

 • Department

 • Kimber
 • Kimber Factory Magazines

Kimber 1911 45 ACP 8 Round Stainless Tac-Mag

 • $24.99 $19.95
In Stock

Kimber 1911 45 ACP 8 Round Magazine

 • $22.99 $18.99
In Stock

Kimber 1911 Compact 45 ACP 7 Round Stainless Magazine

 • $24.99 $15.97
In Stock

Kimber 1911 45 ACP 7 Round Stainless Tac-Mag

 • $24.99
In Stock
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1100813A

Kimber Micro 380 Auto Stainless 7-Round Factory Magazine

 • $29.95 $19.99
In Stock
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1200164A

Kimber 1911 Compact 45 ACP 7 Round Black Magazine

 • $22.99 $21.99
In Stock
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1000172A

Kimber Micro 9 and EVO SP 9mm 6-Round Factory Stainless Magazine

 • $32.95 $19.99
In Stock
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1200497A

Kimber Solo 9mm 6-Round Flush-Fit Magazine

 • $21.99 $15.62
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1200037

Kimber Solo 9mm 8 Round Extended Magazine

 • $24.99 $17.22
 • Brand: Kimber
 • Item Number: 1200038