KHX

Kimber KHX Custom 45 ACP Optic Ready Pistol

  • $1,318.00 $999.99
In Stock
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3000360

Kimber KHX Custom 9mm Optic Ready Pistol

  • $1,216.00 $1,119.99
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3000374

Kimber KHX Custom (OI) 10mm with Trijicon RMR06 Type 2 Optic

  • $2,060.00 $2,019.99
  • Brand: Kimber
  • Item Number: 3000378